Συνεργατικό Σεμινάριο με θέμα «Παρουσίαση Κατασκευαστικών Δημιουργιών Ρομποτικής».

Το συγκεκριμένο Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε όπως παρακάτω:

Gallery