Συνέντευξη των Μ. Μπιγάκη και Μ. Παπαδοπούλου του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στο Βεργίνα TV, με θέμα το πρόγραμμα ΚοιΡο3Ε