Εισαγωγή

Η χρήση των κοινωνικών ρομπότ σε διάφορες εκπαιδευτικές πτυχές έχει τελευταία προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Η συμμετοχή τους όμως στην ειδική αγωγή είναι περιορισμένη, πιθανότατα λόγω έλλειψης σχετικών κλινικών μελετών.

Citation

Μ. Παπαδοπούλου, Β. Χολέβα, Β.Α. Νικοπούλου, Π. Κεχαγιάς, Γ.Α. Παπακώστας Χ. Μπαζίνας, Χ.Ι. Παπαδοπούλου, Β. Καμπουρλάζος, Α. Ευαγγελίου, “Παρουσίαση του προγράμματος ‘ΚοιΡο3Ε’: Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση”, Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 7-8 Μαρτίου 2020. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 14.