Το έργο ΕΒΤΑΡ προτείνει την ανάπτυξη ενός «ευφυούς» τροχήλατου Αυτόνομου Ρομπότ για Τρύγο. Το σύστημα αποτελείται από ένα ιπτάμενο πολύπτερο drone, ένα απομακρυσμένο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης του ρομπότ και το αυτόνομο ρομπότ για την εκτελεση αμπελουργικών εργασιών.

Το πολύπτερο drone πετά πάνω από τους αμπελώνες και παίρνει εικόνες για να δημιουργήσει τη τρισδιάστατη απεικόνιση του αμπελώνα, που χρησιμοποιείται για την πλοήγηση του ρομπότ μέσα σε αυτόν. Το σύστημα ελέγχου αφορά σε μια διεπαφή χρήστη για την επικοινωνία με το ρομπότ. Συγκεκριμένα, μέσω της διεπαφής, ο χρήστης καταστρώνει το σχέδιο δράσης του ρομπότ, επιλέγει τις διαδρομές που θα διανύσει και τις πρακτικές που θα εκτελέσει.

Οι πρακτικές που θα αυτοματοποιηθούν είναι αυτή του Ξεφυλλίσματος κατά την οποία  αφαιρούνται φύλλα επιλεκτικά για την τροποποίηση του μικροκλίματος των σταφυλιών.  Επίσης η ειδικευμένη εργασία του Πράσινου Τρύγου κατά τον οποίον επιλεκτικά αραιώνονται σταφύλια προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ωρίμανσης των υπόλοιπων, και τέλος η ειδικευμένη εργασία του Ομοιογενούς Τρύγου ώστε να συγκομίζονται αποκλειστικά σταφύλια παρόμοιου βαθμού ωρίμανσης.

Το  αυτόνομο ρομπότ αφορά σε ένα επίγειο ρομποτικό όχημα που αναπτύχθηκε από τη συνεργατική  ενσωμάτωση ενός τροχήλατου οχήματος, ενός ρομποτικού βραχίονα με κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο, ηλεκτρονικούς αισθητήρες όπως κάμερες και λογισμικό που να συντονίζει τη λειτουργία των μηχανικών και ηλεκτρονικών συσκευών του.

Τόσο το σύστημα ελέγχου όσο και το ρομπότ έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ειδικότερα, το ρομπότ τρύγου έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ως ένα κυβερνοφυσικό συστήματα που βασίζεται σε παραμετρικά μοντέλα νοημοσύνης, με στόχο τη λήψη αποφάσεων βάσει της λογικής και συλλογιστικής.

Το ΕΒΤΑΡ στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της Ελληνικής αμπελουργίας με την ποσοτική αύξηση των παραγώμενων σταφυλιών και τη σταθερά υψηλή ποιότητα τους, κατ’ επέκταση και των οινικών προϊόντων, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής.

Την κοινοπραξία αποτελούν το εργαστήριο αλληλεπίδρασης ανθρώπου με μηχανή του τμήματος πληροφορικής του διεθνούς πανεπιστημίου Ελλάδος,  το τμήμα αγροτικής βιοτεχνολογίας και οινολογίας του διεθνούς πανεπιστημίου Ελλάδος, οι οινοποιίες  κτήμα Βιβλία χώρα, κτήμα NICO LAZARIDI και κτήμα Παυλίδη, και η εταιρία Euroaction.

Το έργο EBTAP υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»