Ένα μέρος των ρομποτικών κατασκευών που αναπτύσσονται στο εργαστήριο ΑΜΑ προβλήθηκαν στην παγκόσμια έκθεση MWC 2023 στην Βαρκελώνη, Ισπανία, 27 Φεβρουαρίου– 2 Μαρτίου 2023 (βλ. https://www.mwcbarcelona.com/ ).

Το εργαστήριο ΑΜΑ συμμετείχε, με το μέλος Δρ. Χρ. Λυτρίδη, ως μέρος της Ελληνικής αποστολής που διοργάνωσε το ΕΚΕΤΑ (βλ. https://www.certh.gr/ ) στο πλαίσιο του έργου ΣΠΕΙΡΑ για μεταφορά τεχνολογίας.