Ένα μέρος των ρομποτικών κατασκευών που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο ΑΜΑ προβλήθηκαν στην 14η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία AgroThessaly στη Λάρισα, 9-12 Μαρτίου 2023 (βλ. https://agrothessaly.helexpo.gr/el ).

Το εργαστήριο ΑΜΑ συμμετείχε, με τα μέλη Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος και υποψήφιο διδάκτορα Γεωρ. Σιαβάλα, στο πλαίσιο του Interreg έργου GR-BG BUSINESS PASSPORT (βλ. https://businesspassport.eu/ ).