Διαλέξεις

Διάλεξη: Design of pedagogical assistant robots in a Cyber-physical framework: Challenges and perspectives.

Dr. Maya Dimitrova. Τίτλος Διάλεξης: Design of pedagogical assistant robots in a Cyber-physical framework: Challenges and perspectives. 2017 Απρίλιος 24 – 28, επίσκεψη “Erasmus+”     Από την Διάλεξη Από το γεύμα εργασίας  

Dr. Maya Dimitrova. Τίτλος Διάλεξης: Design of pedagogical assistant robots in a Cyber-physical framework: Challenges and perspectives. 2017 Απρίλιος 24 – 28, επίσκεψη “Erasmus+”     Από την Διάλεξη Από το γεύμα εργασίας  

0
Read More