Νέα

Social robots for pedagogical rehabilitation in special education for the elderly – V-RITA2022

Abstract Numerous studies have reported social robot applications for children including both typical and special education. Similar applications for the elderly are underplayed. However, children grow to adults and, ultimately, to elderly. This preliminary work, based on our expertise with social robot NAO in special education applications for children, reports an approach for engaging social robots for elderly with Alzheimer’s disease. In particular, a social robot, equipped with a variety of electronic sensors and supported by suitable mathematical models implemented in software, is engaged as a…

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Variable Selection on Reflectance NIR Spectra for the Prediction of TSS in Intact Berries of Thompson Seedless Grapes – Agronomy 2022, vol. 12, no. 9, 2113

Abstract Fourier-transform near infrared (FT-NIR) reflection spectra of intact berries of the grape variety Thompson seedless were used to predict total soluble solids (TSS) content. From an initial dataset, 12 subsets were considered by applying variable selection to extract the reflectance values at wavenumbers most correlated to the chemometrically measured TSS content. The datasets were processed by both multiple linear regression (MLR) and partial least squares (PLS) methods towards predicting the TSS content from the reflection values of each spectrum.…

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders – Children 2022, 9(8), 1155

Abstract (1) Background: There has been significant recent interest in the potential role of social robots (SRs) in special education. Specific Learning Disorders (SpLDs) have a high prevalence in the student population, and early intervention with personalized special educational programs is crucial for optimal academic achievement. (2) Methods: We designed an intense special education intervention for children in the third and fourth years of elementary school with a diagnosis of a SpLD. Following confirmation of eligibility and informed consent, the…

0
Read More

Potentials for decision support in business processes through a multi-layer network embeddings approach, 32nd EURO Conference, Espoo, Finland, 2022

Abstract In a business process, we expect multiple related entities to interact. For example, in the Order-to-Cash process, one can observe the events that are recorded with respect to the orders, to the packages, or to the items that are included in the order. Each case notion carries only a part of the aspects of the overall situation, thus, reducing the process to a single case notion means to deliberately neglect certain facets of reality, and moreover, it conceals a major risk to present features of one…

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Άρθρο στο περιοδικό “Ύπαιθρος Χώρα” για το έργο ΤΕΓΕΑ

Ρομπότ με… χειρωνακτικές δεξιότητες που θα αξιοποιηθούν στον αγροτικό τομέα και θα συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με τον άνθρωπο, προκειμένου να εκτελούν με επιτυχία όλες τις εργασίες που έχει ανάγκη ένας αμπελώνας, φιλοδοξούν να αναπτύξουν επιστήμονες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Ρομπότ με… χειρωνακτικές δεξιότητες που θα αξιοποιηθούν στον αγροτικό τομέα και θα συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά και με τον άνθρωπο, προκειμένου να εκτελούν με επιτυχία όλες τις εργασίες που έχει ανάγκη ένας αμπελώνας, φιλοδοξούν να αναπτύξουν επιστήμονες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

0
Read More