Νέα

Granule-based-classifier (GbC): a lattice computing scheme applied on tree data structures – Mathematics, vol. 9, no. 22, 2889, 2021

V. G. Kaburlasos, C. Lytridis, E. Vrochidou, C. Bazinas, G. A. Papakostas, A. Lekova, O. Bouattane, M. Youssfi, T. Hashimoto, “Granule-based-classifier (GbC): a lattice computing scheme applied on tree data structures”, Mathematics, vol. 9, no. 22, 2889, 2021. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/22/2889 (Special Issue on Lattice Computing: A Mathematical Modelling Paradigm for Cyber–Physical System Applications – Section “Computational and Applied Mathematics”. Guest Editor: Vassilis G. Kaburlasos)

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


A review of the state-of-art, limitations and perspectives of machine vision for grape ripening estimation – EFITA International Conference 2021

E. Vrochidou, C. Bazinas, G. A. Papakostas, T. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “A review of the state-of-art, limitations and perspectives of machine vision for grape ripening estimation”, 13th EFITA (European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment) International Conference, 25-26 May 2021. In: MDPI Engineering Proceedings 2021, 9 (1), 2; https://www.mdpi.com/2673-4591/9/1/2

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Θέσεις Εργασίας

Αναζητούνται έμπειροι προγραμματιστές για το ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο αριστείας ΤΕΓΕΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/index.php/portfolio-item/tegea/ ) στο εργαστήριο ΑΜΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/ ) στην Καβάλα για τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ): ΟΕ1 (Μηχανική Όραση), ΟΕ2 (Πλοήγηση των Ρομπότ), ΟΕ3 (Ρομποτικοί Χειριστές και Ηλεκτρονικά) και ΟΕ4 (Συνεργασία των Ρομπότ).

Αναζητούνται έμπειροι προγραμματιστές για το ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο αριστείας ΤΕΓΕΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/index.php/portfolio-item/tegea/ ) στο εργαστήριο ΑΜΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/ ) στην Καβάλα για τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ): ΟΕ1 (Μηχανική Όραση), ΟΕ2 (Πλοήγηση των Ρομπότ), ΟΕ3 (Ρομποτικοί Χειριστές και Ηλεκτρονικά) και ΟΕ4 (Συνεργασία των Ρομπότ).

0
Read More

A Software Toolbox for Behavioral Analysis in Robot-Assisted Special Education – SoftCOM 2021, Hvar, Croatia

C. Lytridis, V. G. Kaburlasos, C. Bazinas, G. A. Papakostas, C. I. Papadopoulou, V. A. Nikopoulou, “A software toolbox for behavioral analysis in robot-assisted special education”, 29th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2021), Hvar, Croatia, 23-25 September 2021.

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation – Horticulturae, vol. 7, iss. 9, 282, 2021

E. Vrochidou, C. Bazinas, M. Manios, G. A. Papakostas, T. P. Pachidis, V. G. Kaburlasos, “Machine vision for ripeness estimation in viticulture automation”, Horticulturae, vol. 7, iss. 9, 282; https://www.mdpi.com/2311-7524/7/9/282 (Open Access). (Special Issue on “Advances in Viticulture Production”. Guest Editor: Massimo Bertamini)

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς: