Μ. Παπαδοπούλου, Β. Χολέβα, Β.Α. Νικοπούλου, Π. Κεχαγιάς, Γ.Α. Παπακώστας Χ. Μπαζίνας, Χ.Ι. Παπαδοπούλου, Β. Καμπουρλάζος, Α. Ευαγγελίου, “Παρουσίαση του προγράμματος ‘ΚοιΡο3Ε’: Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση”, Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 7-8 Μαρτίου 2020. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 14.