Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
    (υπόψη Δρ. Βασ. Καμπουρλάζος Δ/ντης Εργαστηρίου «Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-με-Μηχανές»)
    Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔιΠαΕ)
    Άγιος Λουκάς, 65404 Καβάλα
  • +30 2510 462354
  • +30 2510 462320
  • vgkabs@teiemt.gr