Εγκαταστάσεις

Εργαστήριο Ρομποτικής

Εργαστήριο Κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ενσωματωμένων Συστημάτων

Εργαστήριο Οπτικού Υπολογισμού