Αριστεία

2022

 1. Βραβείο καλύτερης εργασίας στο 15th International FLINS (Fuzzy Logic and Intelligent Technologies in Nuclear Science) Conference (FLINS 2022) on Machine learning, Multi agent and Cyber physical systems, Tianjin, China, για την ακόλουθη δημοσίευση:
  V.G. Kaburlasos, C. Lytridis, G. Siavalas, T. Pachidis, S. Theocharis, “Fuzzy lattice reasoning (FLR) for decision-making on an ontology of constraints toward agricultural robot harvest”, 15th International FLINS (Fuzzy Logic and Intelligent Technologies in Nuclear Science) Conference (FLINS 2022) on Machine learning, Multi agent and Cyber physical systems, Tianjin, China, 26-28 August 2022. (Βραβείο καλύτερης εργασίας)

2021

 1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ΑΜΑ “Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος” (Kaburlasos, Vassilis G.) συμπεριλαμβάνεται στο κορυφαίo 2% των 195.605 ερευνητών παγκοσμίως στην περιοχή “Artificial Intelligence & Image Processing” (βλ. “Table_1_Authors_career_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209.xlsx”):

  Ioannidis, John P.A. (2022), “September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V4, https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.4

 2. Έργο Matching Funds

2020

 1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ΑΜΑ “Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος” (Kaburlasos, Vassilis G.) συμπεριλαμβάνεται στο κορυφαίo 2% των 253.359 ερευνητών παγκοσμίως στην περιοχή “Artificial Intelligence & Image Processing” (βλ. “Table_1_Authors_career_2020_wopp_extracted_202108.xlsx”):

  Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John P.A. (2021), “August 2021 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V3, doi: 10.17632/btchxktzyw.3
  https://doi.org/10.17632/btchxktzyw.3

 2. Έργο ΤΕΓΕΑ

2019

 1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ΑΜΑ “Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος” (Kaburlasos, Vassilis G.) συμπεριλαμβάνεται στο κορυφαίo 2% των 215.114 ερευνητών παγκοσμίως στην περιοχή “Artificial Intelligence & Image Processing” (βλ. “Table-S6-career-2019.xlsx”):

  Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John (2020), “Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””,Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/btchxktzyw.2 http://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw.2

  Βλέπε επίσης σε

  Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918. doi:10.1371/journal.pbio.3000918
  https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918

2017

 1. Έργο CybSPEED