Αριστεία

 • Το μέλος του εργαστηρίου ΑΜΑ “Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος” (Kaburlasos, Vassilis G.) συμπεριλαμβάνεται στο κορυφαίo 2% των 215.114 ερευνητών παγκοσμίως στην περιοχή “Artificial Intelligence & Image Processing” (βλ. “Table-S6-career-2019.xlsx”):

  Baas, Jeroen; Boyack, Kevin; Ioannidis, John (2020), “Data for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””,Mendeley Data, V2, doi: 10.17632/btchxktzyw.2 http://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw.2

  Βλέπε επίσης σε

  Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 18(10): e3000918. doi:10.1371/journal.pbio.3000918
  https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918

 • Βραβείο καλύτερης εργασίας
  H εργασία των μελών του εργαστηρίου μας,

  K. Tziridis, T. Kalampokas, George A. Papakostas, “EEG Signal Analysis for Seizure Detection Using Recurrence Plots and Tchebichef Moments”, IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC).

  που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής του μετ. φοιτητή Κωνσταντίνου Τζιρίδη απέσπασε το βραβείο της καλύτερης εργασίας στο αντικείμενο “Biomedical Computing, Bioinformatics” στο διεθνές συνέδριο IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference.

 • Βραβείο καλύτερης παρουσίασης
  H εργασία των μελών του εργαστηρίου μας,

  G. Sidiropoulos, A. Ouzounis, G.A. Papakostas, I. Sarafis, A. Stamkos, G. Solakis, “Texture Analysis for Machine Learning Based Marble Tiles Sorting,” IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference (CCWC).

  που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Vi4m του εργαστηρίου απέσπασε το βραβείο της καλύτερης παρουσίασης στο session, με ομιλητή τον Γεώργιο Σιδηρόπουλο στο διεθνές συνέδριο IEEE 11th Annual Computing and Communication Workshop and Conference.