Πατέντες

Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ)

Αριθμός 1010229 (19-4-2022) με τίτλο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. Εφευρέτες: ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
humain-patend-no1

Αριθμός 1010392 (24-01-2023) με τίτλο ΦΙΛΤΡΟ ΣΥΓΚΕΡΑΣΜΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Εφευρέτες: ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, ΒΡΟΧΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΖΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
Διπλωμα-Ευρεσιτεχνίας-ΟΒΙ-ΚοιΡο3Ε

Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (EPC)

Αιτήσεις για Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (EPC):

  • Application no.: EP21020235.4 (29 April 2021)
  • Application no.: EP21386062.0 (16 March 2022)
  • Application no.: EP22020242.8 (28 May 2022)