Πατέντες

Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ)

Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ):

  • Αριθμός 1010229 (19-4-2022) με τίτλο ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ. Εφευρέτες: ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
    humain-patend-no1

Αιτήσεις για Εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΟΒΙ):

  • Αρ. αίτησης: 20220100031 (14-01-2022). Αρ. συμπληρωματικής αίτησης: 249-0004524246 (27-04-2022)

Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (EPC)

Αιτήσεις για Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (EPC):

  • Application no.: EP21020235.4 (29 April 2021)
  • Application no.: EP21386062.0 (16 March 2022)
  • Application no.: EP22020242.8 (28 May 2022)