Έργο#1: CybSPEED

Τίτλος έργου: Cyber Physical Systems for PEdagogical Rehabilitation in Special EDucation
Προϋπολογισμός: : €1.296.000
Πηγή χρηματοδότησης: Horizon 2020, H2020-MSCA-RISE-2017 (Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange) Project no. 777720


Προϋπολογισμός ΔΙΠΑΕ: €283.500
Ιδρυματικός υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 1 Δεκεμβρίου 2017 – 31 Ιουλίου 2022


Δημοσιεύσεις

 1. Social robots for pedagogical rehabilitation in special education for the elderly – V-RITA2022- Abstract Numerous studies have reported social robot applications for children including both typical and special education. Similar applications for the elderly are underplayed. However, children grow to adults and, ultimately, to elderly. This preliminary work, based on our expertise with social robot NAO in special education applications for children, reports an approach for…
 2. Potentials for decision support in business processes through a multi-layer network embeddings approach, 32nd EURO Conference, Espoo, Finland, 2022- Abstract In a business process, we expect multiple related entities to interact. For example, in the Order-to-Cash process, one can observe the events that are recorded with respect to the orders, to the packages, or to the items that are included in the order. Each case notion carries only a part of the aspects…
 3. The Lattice Computing Paradigm for Modeling Intelligence in Cyber-Physical Systems – the Basque Conference on Cyber-Physical Systems and Artificial Intelligence, San Sebastian, Spain, 2022- V. Kaburlasos, C. Lytridis, C. Bazinas, F. Panagiotopoulos, E. Vrochidou, G. Papakostas, “Chapter 26. The Lattice Computing Paradigm for Modeling Intelligence in Cyber-Physical Systems”, Proceedings of the Basque Conference on Cyber-Physical Systems and Artificial Intelligence, San Sebastian, Spain, 18-19 May 2022, pp. 213-229. DOI 10.5281/zenodo.6562355.
 4. Towards Robot-Assisted Therapy for Children With Autism—The Ontological Knowledge Models and Reinforcement Learning-Based Algorithms – Frontiers in Robotics and AI, 06 April 2022, vol. 9- I. Salhi, M. Qbadou, S. Gouraguine, K. Mansouri, C. Lytridis, V. Kaburlasos, “Towards robot-assisted therapy for children with autism - the ontological knowledge models and reinforcement learning-based algorithms”, Frontiers in Robotics and AI, 06 April 2022, vol. 9, Article 713964. doi: 10.3389/frobt.2022.713964 (Special Issue on Emerging Technologies for Assistive Robotics:…
 5. Lattice Computing: A Mathematical Modelling Paradigm for Cyber-Physical System Applications – Mathematics 2022, 10(2), 271- Kaburlasos, V.G. Lattice Computing: A Mathematical Modelling Paradigm for Cyber-Physical System Applications. Mathematics 2022, 10, 271. https://doi.org/10.3390/math10020271
 6. Granule-based-classifier (GbC): a lattice computing scheme applied on tree data structures – Mathematics, vol. 9, no. 22, 2889, 2021- V. G. Kaburlasos, C. Lytridis, E. Vrochidou, C. Bazinas, G. A. Papakostas, A. Lekova, O. Bouattane, M. Youssfi, T. Hashimoto, “Granule-based-classifier (GbC): a lattice computing scheme applied on tree data structures”, Mathematics, vol. 9, no. 22, 2889, 2021. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/22/2889 (Special Issue on Lattice Computing: A Mathematical Modelling Paradigm for Cyber–Physical…
 7. A Review of Possible EEG Markers of Abstraction, Attentiveness and Memorisation in Cyber-Physical Systems for Special Education – Frontiers in Robotics and AI, Vol 8, 2021- M. Dimitrova, H. Wagatsuma, A. Krastev, E. Vrochidou, J. D. Nunez-Gonzalez, “A Review of Possible EEG Markers of Abstraction, Attentiveness and Memorisation in Cyber-Physical Systems for Special Education”, Frontiers in Robotics and AI, 31 August 2021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frobt.2021.715962/full (Section Biomedical Robotics – Research Topic Emerging Technologies for Assistive Robotics: Current Challenges…
 8. On Machine-Learning Morphological Image Operators – Mathematics, vol. 9, no. 16, p. 1854, Aug. 2021- N. S. T. Hirata and G. A. Papakostas, “On Machine-Learning Morphological Image Operators,” Mathematics, vol. 9, no. 16, p. 1854, Aug. 2021.
 9. Brain Signals Classification Based on Fuzzy Lattice Reasoning – Mathematics 2021, 9, 1063- Vrochidou, E.; Lytridis, C.; Bazinas, C.; Papakostas, G.A.; Wagatsuma, H.; Kaburlasos, V.G. Brain Signals Classification Based on Fuzzy Lattice Reasoning. Mathematics 2021, 9, 1063. https://doi.org/10.3390/math9091063
 10. Cyber-physical systems for pedagogical rehabilitation from an inclusive education perspective – Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 2020, 11(2Sup1), pp. 186-207- M. Dimitrova, S. Kostova, A. Lekova, E. Vrochidou, I. Chavdarov, A. Krastev, R. Bostova, A. Andreeva, V. Stancheva-Popokostadinova, L. Ozeata. “Cyber-physical systems for pedagogical rehabilitation from an inclusive education perspective”, BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 11(2Sup1), pp. 186-207. https://doi.org/10.18662/brain/11.2Sup1/104 , 2020.
 11. Robotic Technology for Inclusive Education: A Cyber-Physical System Approach to Pedagogical Rehabilitation – CompSysTech 2020, University of Ruse, Bulgaria- Maya Dimitrova, Aleksandar Krastev, Roman Zahariev, Eleni Vrochidou, Christos Bazinas, Tsvete Yaneva, and Elena Blagoeva-Hazarbassanova. 2020. Robotic Technology for Inclusive Education: A Cyber-Physical System Approach to Pedagogical Rehabilitation. In Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 (CompSysTech '20). Association for Computing Machinery, New York, NY,…
 12. Structured human-head pose representation for estimation using fuzzy lattice reasoning (FLR) – ICDS 2020, Fez, Morocco- V. G. Kaburlasos, C. Lytridis, C. Bazinas, G. A. Papakostas, A. Naji, M. Hicham Zaggaf, K. Mansouri, M. Qbadou, M. Mestari, “Structured human-head pose representation for estimation using fuzzy lattice reasoning (FLR)”, The Fourth International Conference on Intelligent Computing in Data Sciences (ICDS 2020), Fez, Morocco, 21-23 October 2020
 13. Head pose estimation using lattice computing techniques – SoftCOM 2020, Hvar, Croatia- Kaburlasos, V.G., Lytridis, C., Bazinas, C., Chatzistamatis, S., Sotiropoulou, K., Najoua, A., Youssfi, M., Bouattane, O.: Head Pose Estimation Using Lattice Computing Techniques. In: 2020 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM). pp. 1–5 (2020). https://doi.org/10.23919/SoftCOM50211.2020.9238315.
 14. Human-Robot Multilingual Verbal Communication – The Ontological knowledge and Learning-based Models – ASTES, vol. 5, no. 4, pp. 540-547, 2020- M. Qbadou, I. Salhi, H. El Fazazi, K. Mansouri, M. Manios, V. Kaburlasos, “Human-robot multilingual verbal communication – the ontological knowledge and learning-based models”, Advances in Science, Technology and Engineering Systems (ASTES) Journal, vol. 5, no. 4, pp. 540-547, 2020.
 15. Scalable multi agent system middleware for HPC of Big Data Applications – ISCV 2020, Fez, Morocco- F. Ezzahra Ezzrhari, H. Bensag, M. Youssfi, O. Bouattane, V. Kaburlasos, “Scalable multi agent system middleware for HPC of big data applications”, 4th International Conference on Intelligent Systems and Computer Vision (ISCV 2020), Fez, Morocco, 9-11 June 2020.
 16. Generic distributed polymorphic learning model for a community of heterogeneous cyber physical social robots in MAS Environment and GPU Architecture – ISCV 2020, Fez, Morocco- M. Youssfi, O. Bouattane, V. Kaburlasos, G. Papakostas, “Generic distributed polymorphic learning model for a community of heterogeneous cyber physical social robots in MAS environment and GPU architecture”, 4th International Conference on Intelligent Systems and Computer Vision (ISCV 2020), Fez, Morocco, 9-11 June 2020.
 17. The Lattice Computing (LC) Paradigm – CLA 2020, Tallinn, Estonia- V.G. Kaburlasos, invited speaker, “The Lattice Computing (LC) paradigm”. In: Francisco J. Valverde-Albacete, Martin Trnecka (Eds.), Proceedings of the 15th International Conference on Concept Lattices and their Applications (CLA 2020), Tallinn, Estonia, 29 June - 1 July 2020, pp. 1-8. Tallinn University of Technology, Estonia, ISBN: 978-9949-83-557-7.
 18. WINkNN: Windowed Intervals’ Number kNN Classifier for Efficient Time-Series Applications – Mathematics 2020, 8, 413- Lytridis, C., Lekova, A., Bazinas, C., Manios, M., Kaburlasos, V.G.: WINkNN: Windowed Intervals’ Number kNN Classifier for Efficient Time-Series Applications. Mathematics. 8, 413 (2020). https://doi.org/10.3390/math8030413.
 19. Multi-agent parallel implementation to solve nonlinear equality constrained multiobjective optimization problem – Case of unmanned aerial vehicle (UAV) – ICDS 2019, Marrakech, Morocco- A. Jaafar, Y. Illoussamen, E. Vrochidou, T. Pachidis. V. G. Kaburlasos, M. Mestari, “Multi-agent parallel implementation to solve nonlinear equality constrained multiobjective optimization problem – Case of unmanned aerial vehicle (UAV)”, Proceedings of the 3rd International Conference on Intelligent Computing in Data Sciences (ICDS 2019), Marrakech, Morocco, 28-30 October 2019
 20. Social robots as cyber-physical actors in entertainment and education – SoftCOM 2019, Split, Croatia- C. Lytridis, V. Vassileva-Aleksandrova, M. Youssfi, C. Bazinas, V. Ferelis, A. Jaki, M. Mestari, V. G. Kaburlasos, “Social robots as cyber-physical actors in entertainment and education”, Proceedings of the 27th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2019), Symposium on: Robotic and ICT Assisted Wellbeing, Split, Croatia, 19-21 September 2019.
 21. Social robots for pedagogical rehabilitation: trends and novel modeling principles – Cyber-Physical Systems for Social Applications 2019, pp. 1-21- V. Kaburlasos, E. Vrochidou, “Social robots for pedagogical rehabilitation: trends and novel modeling principles”. In: Cyber-Physical Systems for Social Applications, M. Dimitrova & H. Wagatsuma (Eds.), pp. 1-21, 2019. Pennsylvania, USA. ISBN13: 9781522578796, DOI: 10.4018/978-1-5225-7879-6
 22. Social robot selection: a case study in education – SoftCOM 2018, Split, Croatia- G. A. Papakostas, A. K. Strolis, F. Panagiotopoulos, C. N. Aitsidis, “Social robot selection: a case study in education”, Proceedings of the 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2018), Symposium on: Robotic and ICT assisted wellbeing, Split, Croatia, 13-15 September 2018
 23. Open-source robotics: investigation on existing platforms and their application in education – SoftCOM 2018, Split, Croatia- E. Vrochidou, M. Manios, G. A. Papakostas, C. N. Aitsidis, F. Panagiotopoulos, “Open-source robotics: investigation on existing platforms and their application in education”, Proceedings of the 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2018), Symposium on: Robotic and ICT assisted wellbeing, Split, Croatia, 13-15 September 2018
 24. Social robot NAO as a self-regulating didactic mediator: a case study of teaching/learning numeracy – SoftCOM 2018, Split, Croatia- E. Vrochidou, A. Najoua, C. Lytridis, M. Salonidis, V. Ferelis, G. Papakostas, “Social robot NAO as a self-regulating didactic mediator: a case study of teaching/learning numeracy”, Proceedings of the 26th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2018), Symposium on: Robotic and ICT assisted wellbeing, Split, Croatia, 13-15…
 25. Towards a robot assistant in vocabulary learning – International Conference on Robotics, Mechatronics and Social Implementation 2018, Varna, Bulgaria- L. Moussiades, C. Kiourt, S. Papadimitriou, “Towards a robot assistant in vocabulary learning”, Proceedings of the International Conference on Robotics, Mechatronics and Social Implementation, Varna, Bulgaria, 28 August - 01 September 2018, pp. 32-45
 26. Towards social cognitive neuropsychology account of human-robot interaction – International Conference on Robotics, Mechatronics and Social Implementation, Varna, Bulgaria – Complex Control Systems , vol. 1- M. Dimitrova, H. Wagatsuma, V. Kaburlasos, A. Krastev, I. Kolev, “Towards social cognitive neuropsychology account of human-robot interaction”, Proceedings of the International Conference on Robotics, Mechatronics and Social Implementation, Varna, Bulgaria, 28 August - 01 September 2018, pp. 12-16
 27. Design of social robots using open-source robotic platforms – International Conference on Robotics, Mechatronics and Social Implementation 2018, Varna, Bulgaria- E. Vrochidou, M. Manios, V. G. Kaburlasos, F. Panagiotopoulos, C. Aitsidis, V. Ferelis, “Design of social robots using open-source robotic platforms”, Proceedings of the International Conference on Robotics & Mechatronics and Social Implementations, Varna, Bulgaria, 28 August - 01 September 2018, pp. 21-26
 28. Modeling in cyber-physical systems by lattice computing techniques: the case of image watermarking based on intervals’ numbers – WCCI 2018, Rio de Janeiro, Brazil- G.A. Papakostas, V.G. Kaburlasos, “Modeling in cyber-physical systems by lattice computing techniques: the case of image watermarking based on intervals’ numbers”, Proceedings of the World Congress on Computational Intelligence (WCCI) 2018, FUZZ-IEEE Program, Rio de Janeiro, Brazil, 8-13 July 2018, pp. 491-496.
 29. Social engagement interaction games between children with autism and humanoid robot NAO – ICEUTE 2018, San Sebastian, Spain- Lytridis, E. Vrochidou, S. Chatzistamatis, V. Kaburlasos, “Social engagement interaction games between children with autism and humanoid robot NAO”, Proceedings of the 9th International Conference on EUropean Transnational Educational (ICEUTE’18), San Sebastian, Spain, 6-8 June 2018. In: Graña M. et al. (eds) International Joint Conference SOCO’18-CISIS’18-ICEUTE’18. SOCO’18-CISIS’18-ICEUTE’18 2018. Advances in Intelligent…
 30. Social robots in special education: current status and future challenges – ROBOMECH 2018, Kitakyushu, Japan- Papakostas, G. Sidiropoulos, M. Bella, V. Kaburlasos, “Social robots in special education: current status and future challenges”, No. 18-2, Proceedings of the 2018 JSME Conference on Robotics and Mechatronics (ROBOMECH 2018), Kitakyushu, Japan, 2-5 June 2018, poster 1P1-A15.
 31. CybSPEED project description: aims and means – ROBOMECH 2018, Kitakyushu, Japan- Graña, M. Dimitrova, V. Kaburlasos, “CybSPEED project description: aims and means”, No. 18-2, Proceedings of the 2018 JSME Conference on Robotics and Mechatronics (ROBOMECH 2018), Kitakyushu, Japan, 2-5 June 2018, poster 1P1-A13.
 32. Emotional speech recognition toward modulating the behavior of a social robot – ROBOMECH 2018, Kitakyushu, Japan- Lytridis, E. Vrochidou, V. Kaburlasos, “Emotional speech recognition toward modulating the behavior of a social robot”, No. 18-2, Proceedings of the 2018 JSME Conference on Robotics and Mechatronics (ROBOMECH 2018), Kitakyushu, Japan, 2-5 June 2018, poster 1A1-B14.
 33. Linguistic social robot control by crowd-computing feedback – ROBOMECH 2018, Kitakyushu, Japan- Kaburlasos, C. Bazinas, G. Siavalas, G. Papakostas, “Linguistic social robot control by crowd-computing feedback”, No. 18-2, Proceedings of the 2018 JSME Conference on Robotics and Mechatronics (ROBOMECH 2018), Kitakyushu, Japan, 2-5 June 2018, poster 1A1-B13.