Έργο#0: EduBot

Τίτλος έργου: Πρόγραμμα υποτροφιών σε 15 πολλά υποσχόμενους νέους επιστήμονες
Προϋπολογισμός: €900.000,00
Πηγή χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


Τίτλος υποέργου: Special Education Robot Teaching Assistant (EduBot)
Προϋπολογισμός: €60.000,00
Επόπτης: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 1 Οκτωβρίου 2016 – 30 Σεπτεμβρίου 2018