Έργο#0: EduBot

Τίτλος έργου: Πρόγραμμα υποτροφιών σε 15 πολλά υποσχόμενους νέους επιστήμονες
Προϋπολογισμός: €900.000,00
Πηγή χρηματοδότησης: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος


Τίτλος υποέργου: Special Education Robot Teaching Assistant (EduBot)
Προϋπολογισμός: €60.000,00
Επόπτης: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 1 Οκτωβρίου 2016 – 30 Σεπτεμβρίου 2018


Δημοσιεύσεις

  1. Social robots in special education: creating dynamic interactions for optimal experience – IEEE Consumer Electronics Magazine 2020, vol. 9, no. 3- A. Amanatiadis, V.G. Kaburlasos, Ch. Dardani, S.A. Chatzichristofis, A. Mitropoulos, “Social robots in special education: creating dynamic interactions for optimal experience”, IEEE Consumer Electronics Magazine, vol. 9, no. 3, pp. 39-45, May 2020. doi:10.1109/MCE.2019.2956218
  2. Multi-robot engagement in special education: a preliminary study in autism – ICCE 2018, Las Vegas, USA- V.G. Kaburlasos, Ch. Dardani, M. Dimitrova, A. Amanatiadis, “Multi-robot engagement in special education: a preliminary study in autism”, Proceedings of the 36th IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, USA, 12-15 January 2018, pp. 995-996.
  3. Interactive social robots in special education – ICCE 2017, Berlin, Germany- A. Amanatiadis, V.G. Kaburlasos, Ch. Dardani, S.A. Chatzichristofis, “Interactive social robots in special education”, Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Consumer Electronics – Berlin (ICCE-Berlin), Berlin, Germany, 3-6 September 2017, pp. 210-213.