Εργο#6: Matching Funds

Τίτλος έργου: Επιβράβευση συμμετοχής του έργου CybSPEED σε ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Matching Funds)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Προϋπολογισμός: €7.968,75
Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 1 Μαρτίου 2021– 30 Νοεμβρίου 2021


  1. On Machine-Learning Morphological Image Operators – Mathematics, vol. 9, no. 16, p. 1854, Aug. 2021- N. S. T. Hirata and G. A. Papakostas, “On Machine-Learning Morphological Image Operators,” Mathematics, vol. 9, no. 16, p. 1854, Aug. 2021.
  2. Brain Signals Classification Based on Fuzzy Lattice Reasoning – Mathematics 2021, 9, 1063- Vrochidou, E.; Lytridis, C.; Bazinas, C.; Papakostas, G.A.; Wagatsuma, H.; Kaburlasos, V.G. Brain Signals Classification Based on Fuzzy Lattice Reasoning. Mathematics 2021, 9, 1063. https://doi.org/10.3390/math9091063