Προσωπικό

Μόνιμο Προσωπικό

Βασίλειος Καμπουρλάζος

Ειδικότητα: Υπολογιστική Νοημοσύνη
Homepage

Γεώργιος Παπακώστας

Ειδικότητα: Μηχανική Όραση και Μηχανική Μάθηση
Homepage

Θεόδωρος Παχίδης

Ειδικότητα : Ρομποτική και Τεχνολογία Λογισμικού

Μιχαήλ Μανιός

Τεχνικό Προσωπικό
Homepage

Σταμάτης Χατζησταμάτης

Διοικητικό Προσωπικό

Μέλη

Μεταδιδάκτορες

Δρ. Ελένη Βροχίδου

Homepage

Δρ. Χρίστος Λυτρίδης

Homepage

mavridou

Δρ. Ευθυμία Μαυρίδου

Υπ. Διδάκτορες

bazinas

Χρήστος Μπαζίνας

Homepage

siavalas

Γεώργιος Σιαβάλας

Ερευνητές

Ευτυχία Μπαδέκα

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

tkalab

Θεοφάνης Καλαμπόκας

gsidiropoulos

Γεώργιος Σιδηρόπουλος

Homepage

Κωνσταντίνος Τζιρίδης

Παπαδοπούλου Χριστίνα

Homepage

nikolaou

Νικολάου Αλέξανδρος