ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ στη Καβάλα, Ελλάδα “Increasing the well being of the population by Robotic and ICT based iNNonative education”,
DSPF, Πρόγραμμα RONNI, 07_ECVII_PA07 http://www.ir.bas.bg/RONNI/

Τόπος συνάντησης: Συνεδριακή Αίθουσα ΑΝΤΙΣΑΡΑ, Ξενοδοχείο Lucy
Ημέρα και ώρα: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018, 16:00 με 21:00

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

16:00 – 16:15
Άνοιγμα της συνάντησης
16:15 – 16:30
Εισαγωγή από τον επικεφαλή του έργου στη Καβάλα
Καθ. Βασίλης Καμπουρλάζος
16:30 – 17:00
“ Η διεξαχθείσα έρευνα: Τελική έκθεση και συστάσεις”,
Καθ. Βασίλης Καμπουρλάζος
17:00 – 17:30
“ Καινοτόμα σχολεία του μέλλοντος”,
Καθ. Γεώργιος Παπακώστας
17:30 – 18:00
Διάλειμμα
18:00 – 18:30
“Αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στην εκπαίδευση”,
Καθ. Θεόδωρος Παχίδης
18:30 – 19:00
“Αξιολόγηση καινοτόμων ρομπότ στην εκπαίδευση”,
Δρ. Ελένη Βροχίδου
19:00 – 19:30
Διάλειμμα
19:30 – 20:30
“ Επίδειξη εκπαιδευτικών εφαρμογών με το ρομπότ NAO”,
Δρ. Χριστόδουλος Λυτρίδης
20:30 – 21:00
Συζήτηση
21:00
Τέλος της ημέρας


Gallery