Αναζητούνται έμπειροι προγραμματιστές για το ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο αριστείας ΤΕΓΕΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/index.php/portfolio-item/tegea/ ) στο εργαστήριο ΑΜΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/ ) στην Καβάλα για τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ): ΟΕ1 (Μηχανική Όραση), ΟΕ2 (Πλοήγηση των Ρομπότ), ΟΕ3 (Ρομποτικοί Χειριστές και Ηλεκτρονικά) και ΟΕ4 (Συνεργασία των Ρομπότ).

Μπορεί να είναι είτε πτυχιούχοι είτε προ/μετα-πτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες. Υπάρχει δυνατότητα διδακτορικών σπουδών, χωρίς να προαπαιτείται. Παρακαλείται ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να επικοινωνήσει με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου ΤΕΓΕΑ.

Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος <vgkabs@teiemt.gr>
Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου ΤΕΓΕΑ