Επιμέλειες Συλλογικών Τόμων

Μέλη του εργαστηρίου ΑΜΑ έχουν επιμεληθεί τους ακόλουθους Συλλογικούς Τόμους:

[5] Chris Lytridis (Guest Editor), Special Issue on: Digital Twin-Based Human–Robot Collaborative Systems, Robotics. Manuscript submission deadline: 20 December 2023
https://www.mdpi.com/journal/robotics/special_issues/Human_Robot_Collaboration

[4] Lyuba Alboul, Jacques Penders, Peter Mitrouchev, Maya Dimitrova, Anna Lekova, Vassilis Kaburlasos (Guest Editors), Special Issue on “Emerging Technologies for Assistive Robotics: Current Challenges and Perspectives”, Biomedical Robotics. [Kostas J Kyriakopoulos (Field Chief Editor), Frontiers in Robotics and AI – Open Access και Web-of-Science] Abstract submission deadline: 15 September 2020; manuscript submission deadline: 15 December 2020 (under preparation https://www.frontiersin.org/research-topics/14419/emerging-technologies-for-assistive-robotics-current-challenges-and-perspectives )

[3] Vassilis Kaburlasos (Guest Editor), Special Issue on: Lattice Computing: A Mathematical Modelling Paradigm for Cyber-Physical System Applications, Mathematics, (under preparation https://www.mdpi.com/journal/mathematics/special_issues/Lattice_Computing )

[2] G.A. Papakostas, A.G. Hatzimichailidis, V.G. Kaburlasos (eds.) Handbook of Fuzzy Sets Comparison – Theory, Algorithms and Applications. Science Gate Publishing (SGP) vol.6, http://sciencegatepub.com/ , 2016, ISBN: 978-618-81418-1-2 (print), ISBN: 978-618-81418-2-9 (e-book).
(http://sciencegatepub.com/books/gcsr/gcsr_vol6/ ).

[1] V.G. Kaburlasos (Guest Editor), Special Issue on: Information Engineering Applications Based on Lattices, Information Sciences, vol. 181, iss. 10, pp. 1771-1773, 2011 (16 papers, pp. 1774-2060).

Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.