Οργανόγραμμα

Διευθυντής Εργαστηρίου

2016–2023: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος

Τομέας#1 Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Επικεφαλής: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος

Προσανατολισμός:

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα αναλύονται και σχεδιάζονται κατάλληλες τεχνολογίες

 1. της κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης όπως Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) και Ασαφή Συστήματα
 2. της διευρυμένης Υπολογιστικής Νοημοσύνης όπως μεθοδολογίες στατιστικές, με γράφους κ.α.
 3. συνδυασμοί των προαναφερθέντων τεχνολογιών· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνολογίες της Λογικής στη βάση της θεωρίας πλεγμάτων. Βελτιστοποίηση μεθοδεύεται με Εξελικτικό Υπολογισμό.

Σχετικά Μαθήματα στο Τμήμα:

Μεταπτυχιακό:
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη
Προπτυχιακά:
 • 103ΓΥΥΚ, Διακριτά Μαθηματικά
 • 404ΓΥΥΚ, Νευρωνικά Δίκτυα
 • 505ΕΥΥΚ, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη
 • 608ΕΔΥΓ, Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
 • 609ΕΔΜΓ, Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη
 • 611ΕΔΕΧ, Βιοπληροφορική

Τομέας#2 Οπτικού Υπολογισμού

Επικεφαλής: Καθηγητής Γεώργιος Παπακώστας

Προσανατολισμός:

Η ομάδα Οπτικού Υπολογισμού μελετάει, σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα λογισμικού ή/και υλικού, που βασίζονται σε αλγόριθμους

 1. τεχνητής και μηχανικής όρασης
 2. αναγνώρισης προτύπων
 3. μηχανικής μάθησης
 4. επεξεργασίας πολυμέσων (εικόνας, βιντεο, κειμένου, κλπ)
 5. επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 6. παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας

Βασικός στόχος της ομάδας αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων ευφυών μεθοδολογιών και συστημάτων ικανών να επιτύχουν την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.

Σχετικά Μαθήματα στο Τμήμα:

Μεταπτυχιακό:
 • Μηχανική Όραση και Αναγνώριση Προτύπων
Προπτυχιακά:
 • 301ΕΥΥΚ, Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων
 • 406ΓΥΥΚ, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
 • 612ΕΔΕΧ, Γραφικά Υπολογιστών
 • 616ΕΔΕΧ, Τεχνητή Όραση
 • 703ΕΔΜΑ, Τεχνολογία Ενσωματωμένων Συστημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές
 • 707ΕΔΜΓ, Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός
 • 708ΕΔΜΓ, Αναγνώριση Προτύπων

Τομέας#3 Ρομποτικής

Επικεφαλής: Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Παχίδης

Προσανατολισμός:

Ο τομέας ρομποτικής πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή υλικού και λογισμικού ή / και τη δημιουργία ολοκληρωμένων ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν στο εργαστήριο ή την εφαρμογή άλλων που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα.

Η σχετική έρευνα αφορά την εφαρμογή θεωριών, μεθόδων, αλγόριθμων και τεχνολογιών σε ρομποτικά συστήματα με την ανάπτυξη ή / και τη χρήση ενός πλήθους διαφορετικών τύπων αισθητήρων και ενεργοποιητών και την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο.

Σχετικά Μαθήματα στο Τμήμα:

Μεταπτυχιακό:
 • Κινούμενα Ρομπότ
Προπτυχιακά:
 • 105ΓΥΥΚ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • 202ΓΥΥΚ, Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
 • 304ΕΥΥΚ, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού
 • 306ΕΥΥΚ, Ψηφιακά Συστήματα
 • 504ΕΥΥΚ, Συστήματα Μικροϋπολογιστών
 • 607ΕΔΜΓ, Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού
 • 701ΕΔΜΑ, Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές
 • 702ΕΔΥΑ, Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Μηχανές