Οργανόγραμμα

Διευθυντής Εργαστηρίου

2016–2023: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος

Τομέας#1 Υπολογιστικής Νοημοσύνης

Επικεφαλής: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος

Προσανατολισμός:

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα αναλύονται και σχεδιάζονται κατάλληλες τεχνολογίες

 1. της κλασικής Υπολογιστικής Νοημοσύνης όπως Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (ΤΝΔ) και Ασαφή Συστήματα
 2. της διευρυμένης Υπολογιστικής Νοημοσύνης όπως μεθοδολογίες στατιστικές, με γράφους κ.α.
 3. συνδυασμοί των προαναφερθέντων τεχνολογιών· ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνολογίες της Λογικής στη βάση της θεωρίας πλεγμάτων. Βελτιστοποίηση μεθοδεύεται με Εξελικτικό Υπολογισμό.

Σχετικά Μαθήματα στο Τμήμα:

Μεταπτυχιακό:
 • Υπολογιστική Νοημοσύνη
Προπτυχιακά:
 • 103ΓΥΥΚ, Διακριτά Μαθηματικά
 • 404ΓΥΥΚ, Νευρωνικά Δίκτυα
 • 505ΕΥΥΚ, Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη
 • 608ΕΔΥΓ, Λογική και Λογικός Προγραμματισμός
 • 609ΕΔΜΓ, Προγραμματισμός Διεπαφής Χρήστη
 • 611ΕΔΕΧ, Βιοπληροφορική
Τομέας#2 Ρομποτικής

Επικεφαλής: Αναπλ. Καθηγητής Θεόδωρος Παχίδης

Προσανατολισμός:

Ο τομέας ρομποτικής πραγματεύεται θέματα που σχετίζονται με τη μελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή υλικού και λογισμικού ή / και τη δημιουργία ολοκληρωμένων ρομποτικών συστημάτων και αυτοματισμών με βάση τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν στο εργαστήριο ή την εφαρμογή άλλων που προτείνονται από την επιστημονική κοινότητα.

Η σχετική έρευνα αφορά την εφαρμογή θεωριών, μεθόδων, αλγόριθμων και τεχνολογιών σε ρομποτικά συστήματα με την ανάπτυξη ή / και τη χρήση ενός πλήθους διαφορετικών τύπων αισθητήρων και ενεργοποιητών και την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο.

Σχετικά Μαθήματα στο Τμήμα:

Μεταπτυχιακό:
 • Κινούμενα Ρομπότ
Προπτυχιακά:
 • 105ΓΥΥΚ, Ηλεκτρικά Κυκλώματα
 • 202ΓΥΥΚ, Ηλεκτρονικά Κυκλώματα
 • 304ΕΥΥΚ, Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού
 • 306ΕΥΥΚ, Ψηφιακά Συστήματα
 • 504ΕΥΥΚ, Συστήματα Μικροϋπολογιστών
 • 607ΕΔΜΓ, Διαχείριση Έργων Λογισμικού – Ποιότητα Λογισμικού
 • 701ΕΔΜΑ, Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές
 • 702ΕΔΥΑ, Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Μηχανές
Online φαρμακείο Farmakeio Trikala με τις καλύτερες τιμές στην Ελλάδα.