Έργο#3: ΚοιΡο3Ε

Τίτλος έργου: Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση
Προϋπολογισμός: : €970.078,15 (Δημόσια Δαπάνη: €875.385,13)
Πηγή χρηματοδότησης: Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α΄ κύκλος, Παρέμβαση ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020. Κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-00929
Συντονιστής & Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Βασίλειος Καμπουρλάζος
Ημερομηνίες έναρξης – λήξης: 28 Ιουνίου 2018 – 27 Ιουνίου 2022


Δημοσιεύσεις του Έργου

 1. A Pediatric Patient With Autism Spectrum Disorder and Comorbid Compulsive Behaviors Treated With Robot-Assisted Relaxation: A Case Report – Cureus 14(2): e22409, 2022- V. A. Nikopoulou, V. Holeva, P. Tatsiopoulou, V. G. Kaburlasos, A. E. Evangeliou, “A pediatric patient with autism spectrum disorder and comorbid compulsive behaviors treated with robot-assisted relaxation: a case report”, Cureus 14(2):e22409. doi:10.7759/cureus.22409
 2. Behavioral Data Analysis of Robot-Assisted Autism Spectrum Disorder (ASD) Interventions Based on Lattice Computing Techniques – Sensors 2022, 22(2), 621- Lytridis, C.; Kaburlasos, V.G.; Bazinas, C.; Papakostas, G.A.; Sidiropoulos, G.; Nikopoulou, V.-A.; Holeva, V.; Papadopoulou, M.; Evangeliou, A. Behavioral Data Analysis of Robot-Assisted Autism Spectrum Disorder (ASD) Interventions Based on Lattice Computing Techniques. Sensors 2022, 22, 621. https://doi.org/10.3390/s22020621
 3. Robot-assisted relaxation training for children with autism spectrum disorders – WASET, International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, Vol:15, No:8, 2021- V. Holeva, V. A. Nikopoulou, P. Kechayas, M. D. Kerasidou, M. Papadopoulou, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, A. Evangeliou, “Robot-assisted relaxation training for children with autism spectrum disorders”, World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET) International Journal of Psychological and Behavioral Sciences, International Scholarly and Scientific Research &…
 4. Estimating children engagement interacting with robots in special education using machine learning – Mathematical Problems in Engineering, Special Issue on “Recent Trends in Advance Robotic Systems”, vol. 2021, 2021- G. A. Papakostas, G. K. Sidiropoulos, C. Lytridis, C. Bazinas, V. G. Kaburlasos, E. Kourampa, E. Karageorgiou, P. Kechayas, M. T. Papadopoulou, “Estimating children engagement interacting with robots in special education using machine learning”, Mathematical Problems in Engineering, Special Issue on “Recent Trends in Advance Robotic Systems”, vol. 2021, Article…
 5. Social Robots in Special Education: A Systematic Review – Electronics. 2021, 10 (12), 1398- G. A. Papakostas, G. K. Sidiropoulos, C. I. Papadopoulou, E. Vrochidou, V. G. Kaburlasos, M. T. Papadopoulou, V. Holeva, V.-A. Nikopoulou, N. Dalivigkas, “Social robots in special education: a systematic review”. Electronics. 2021, 10 (12), 1398; https://doi.org/10.3390/electronics10121398 (Special Issue on Recent Advances in Educational Robotics – Section “Artificial Intelligence”. Guest…
 6. Development of educational scenarios for child-robot interaction: The case of learning disabilities – RIE 2021, Bratislava, Slovakia- E. Karageorgiou, E. Kourampa, A.-T. Papanikolaou, C. Lytridis, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, P. Kechayas, E. Avramidou, “Development of educational scenarios for child-robot interaction: The case of learning disabilities”, 12th International Conference on Robotics in Education (RiE), Bratislava, Slovakia, 28 - 30 April 2021.
 7. Measuring Engagement Level in Child-Robot Interaction Using Machine Learning Based Data Analysis – DATA 2020, Kingdom of Bahrain- G. Sidiropoulos, G.A. Papakostas, C. Lytridis, C. Bazinas, V. Kaburlasos, E. Kourampa, E. Karageorgiou, "Measuring Engagment Level in Child-Robot Interaction Using Machine Learning Based Data Analysis," International Conference on Data Analytics for Business and Industry, 26-27 October 2020, Kingdom of Bahrain.
 8. Presentation of the project ‘SRTSE’: Social Robots as Tools in Special Education – SENP 2021, Lausanne, Suisse- M. Papadopoulou, V. Choleva, V. A. Nikopoulou, P. Kechayas, G. A. Papakostas, C. Bazinas, C. I. Papadopoulou, V. Kaburlasos, A. Evangeliou, “Presentation of the project 'SRTSE': Social Robots as Tools in Special Education”, 48th Société Européenne de Neurologie Pédiatrique (SENP2021), Lausanne, Suisse, 18-20 March 2021 (accepted)
 9. Robot-assisted Autism Spectrum Disorder (ASD) interventions: a multi-robot approach – SoftCOM 2020, Hvar, Croatia- Lytridis, C., Papadopoulou, C.I., Papakostas, G.A., Kaburlasos, V.G., Nikopoulou, V.A., Kerasidou, M.D., Dalivigkas, N.: Robot-Assisted Autism Spectrum Disorder (ASD) Interventions: A Multi-Robot Approach. In: 2020 International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM). pp. 1–4 (2020). https://doi.org/10.23919/SoftCOM50211.2020.9238273.
 10. Teaching daily life skills in Autism Spectrum Disorder (ASD) interventions using the social robot Pepper – RiE2020, Bratislava, Slovakia- R. Efstratiou, H. Karatsioras, M. Papadopoulou, C. Papadopoulou, C. Lytridis, C. Bazinas, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, “Teaching daily life skills in Autism Spectrum Disorder (ASD) interventions using the social robot Pepper”, 11th International Conference on Robotics in Education (RiE), Bratislava, Slovakia, 30 September - 2 October 2020
 11. Synergy of intelligent algorithms for efficient child-robot interaction in special education: a feasibility study – RiE2020, Bratislava, Slovakia- G. K. Sidiropoulos, C. Bazinas, C. Lytridis, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, P. Kechayas, E. Kourampa, S.-R. Katsi, H. Karatsioras, “Synergy of intelligent algorithms for efficient child-robot interaction in special education: a feasibility study”, 11th International Conference on Robotics in Education (RiE), Bratislava, Slovakia, 30 September - 2 October…
 12. Identifying linguistic cues; towards developing robots with empathy in autism interventions – Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan 2020, vol. 2, no. 56- V.-A. Nikopoulou, V. Holeva, M. D. Kerasidou, P. Kechayas, M. Papadopoulou, E. Vrochidou, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, “Identifying linguistic cues; towards developing robots with empathy in autism interventions”, Journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, vol. 2, no. 56, pp. 27-33, 2020. DOI: 10.23950/1812-2892-JCMK-00753
 13. Distance Special Education Delivery by Social Robots – Electronics 2020, 9, 6- Lytridis C, Bazinas C, Sidiropoulos G, Papakostas GA, Kaburlasos VG, Nikopoulou V-A, Holeva V, Evangeliou A. Distance Special Education Delivery by Social Robots. Electronics. 2020; 9(6):1034.
 14. A feasibility study to evaluate the application of a robot-assisted ASD intervention in Greece – INSAR 2020, Seattle, Washington, USA- Kaburlasos, Vassilis, Vasiliki Holeva, Christina Dardani, Maria Papadopoulou, Petros Kechayas, Christos Lytridis, Christos Bazinas, and Vasiliki-Aliki Nikopoulou. "A Feasibility Study to Evaluate the Application of a Robot-Assisted ASD Intervention in Greece." In INSAR 2020 Virtual Meeting. INSAR.
 15. Παρουσίαση του προγράμματος ‘ΚοιΡο3Ε’: Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση – Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο 2020, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Ελλάδα- Μ. Παπαδοπούλου, Β. Χολέβα, Β.Α. Νικοπούλου, Π. Κεχαγιάς, Γ.Α. Παπακώστας Χ. Μπαζίνας, Χ.Ι. Παπαδοπούλου, Β. Καμπουρλάζος, Α. Ευαγγελίου, “Παρουσίαση του προγράμματος ‘ΚοιΡο3Ε’: Κοινωνικά Ρομπότ ως Εργαλεία στην Ειδική Εκπαίδευση”, Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, 7-8 Μαρτίου 2020. Βιβλίο Περιλήψεων, σελ. 14.
 16. Toward Robot-Assisted Psychosocial Intervention for Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) – ICSR 2019, Madrid, Spain- V. Holeva, V.-A. Nikopoulou, M. Papadopoulou, E. Vrochidou, G. A. Papakostas, V. G. Kaburlasos, “Toward robot-assisted psychosocial intervention for children with autism spectrum disorder (ASD)”, Proceedings of the 11th International Conference on Social Robotics (ICSR 2019), Madrid, Spain, 26-29 November 2019. In: M. A. Salichs, S. S. Ge, E. Barakova,…
 17. Audio Signal Recognition Based on Internals’ Numbers (INs) Classification Techniques – IISA 2019, Patras, Greece- Lytridis, C., Vrochidou, E., Sidiropoulos, G., Papakostas, G.A., Kaburlasos, V.G., Kourampa, E., Karageorgiou, E.: Audio Signal Recognition Based on Internals’ Numbers (INs) Classification Techniques. In: 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2019). Patras, Greece (2019).
 18. On measuring engagement level during child-robot interaction in education – RiE2019, Vienna, Austria- C. Lytridis, C. Bazinas, G. A. Papakostas, V. Kaburlasos, “On measuring engagement level during child-robot interaction in education”, Proceedings of the 10th International Conference on Robotics in Education (RiE), Vienna, Austria, 10-12 April 2019, pp. 3-13.