Καλώς ήλθατε στο

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Με-Μηχανές (ΑΜΑ) του ΔΙΠΑΕ

Καλώς ήλθατε στο

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Με-Μηχανές (ΑΜΑ) του ΔΙΠΑΕ

Πεδίο ενδιαφερόντων του εργαστηρίου:
Μηχανές, υλοποιημένες είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό, με τις οποίες αλληλεπιδρά ο άνθρωπος αυξάνονται συνεχώς τόσο σε πλήθος όσο και σε πολυπλοκότητα· για παράδειγμα, οι προαναφερθείσες μηχανές περιλαμβάνουν συσκευές επικοινωνίας, υπολογιστές, ρομπότ, λογισμικό εξυπηρέτησης πελατών, κ.α. Το εργαστήριο αποσκοπεί στη μελέτη, ανάλυση και σχεδίαση υλικού και λογισμικού που να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνεργασία ανθρώπων με μηχανές.
Στόχοι

Kαινοτομία

Η λειτουργία μηχανών σε «φυσικό» περιβάλλον τυπικά υποστηρίζεται από αριθμητικά μοντέλα. Ωστόσο, όπου εμπλέκεται ο άνθρωπος μπορεί να υπεισέλθουν μη-αριθμητικά δεδομένα…

Εφευρετικότητα

Προσανατολισμός σε ανάπτυξη ποικίλων μηχανών που αλληλεπιδρούν με ανθρώπους σε εφαρμογές εκπαίδευσης, γεωργίας ακριβείας, περιπολίας στο φυσικό περιβάλλον κ.α.

Επιχειρηματικότητα

Προσανατολισμός σε μετατροπή εργαστηριακών μας πρωτότυπων σε εμπορικά προϊόντα.

Βασίλειος Καμπουρλάζος

Ειδικότητα: Υπολογιστική Νοημοσύνη
Homepage

Θεόδωρος Παχίδης

Ειδικότητα : Ρομποτική και Τεχνολογία Λογισμικού

Μιχαήλ Μανιός

Τεχνικό Προσωπικό
Homepage

Σταμάτης Χατζησταμάτης

Διοικητικό Προσωπικό

(English) AIRC hosted International Workshop, Funded PhD Opportunity

(English) AIRC hosted International Workshop: Trustworthy AI for the Future of Risk Management (TAI-RM2022) on 14th June, 2022, Belfast , UK. Paper deadline: 1st March 2022, Funded PhD Opportunity:  Knowledged Enhanced Imbalanced Learning (KEIL). Deadline: 7th February, 2022.

(English) AIRC hosted International Workshop: Trustworthy AI for the Future of Risk Management (TAI-RM2022) on 14th June, 2022, Belfast , UK. Paper deadline: 1st March 2022, Funded PhD Opportunity:  Knowledged Enhanced Imbalanced Learning (KEIL). Deadline: 7th February, 2022.

0
Read More

Granule-based-classifier (GbC): a lattice computing scheme applied on tree data structures – Mathematics, vol. 9, no. 22, 2889, 2021

V. G. Kaburlasos, C. Lytridis, E. Vrochidou, C. Bazinas, G. A. Papakostas, A. Lekova, O. Bouattane, M. Youssfi, T. Hashimoto, “Granule-based-classifier (GbC): a lattice computing scheme applied on tree data structures”, Mathematics, vol. 9, no. 22, 2889, 2021. https://www.mdpi.com/2227-7390/9/22/2889 (Special Issue on Lattice Computing: A Mathematical Modelling Paradigm for Cyber–Physical System Applications – Section “Computational and Applied Mathematics”. Guest Editor: Vassilis G. Kaburlasos)

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς:


Θέσεις Εργασίας

Αναζητούνται έμπειροι προγραμματιστές για το ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο αριστείας ΤΕΓΕΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/index.php/portfolio-item/tegea/ ) στο εργαστήριο ΑΜΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/ ) στην Καβάλα για τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ): ΟΕ1 (Μηχανική Όραση), ΟΕ2 (Πλοήγηση των Ρομπότ), ΟΕ3 (Ρομποτικοί Χειριστές και Ηλεκτρονικά) και ΟΕ4 (Συνεργασία των Ρομπότ).

Αναζητούνται έμπειροι προγραμματιστές για το ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο αριστείας ΤΕΓΕΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/index.php/portfolio-item/tegea/ ) στο εργαστήριο ΑΜΑ (βλ. http://humain-lab.cs.ihu.gr/ ) στην Καβάλα για τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας (ΟΕ): ΟΕ1 (Μηχανική Όραση), ΟΕ2 (Πλοήγηση των Ρομπότ), ΟΕ3 (Ρομποτικοί Χειριστές και Ηλεκτρονικά) και ΟΕ4 (Συνεργασία των Ρομπότ).

0
Read More

An overview of cooperative robotics in agriculture – Agronomy 2021, vol. 11, iss. 9, 1818, 2021

C. Lytridis, V. G. Kaburlasos, T. Pachidis, M. Manios, E. Vrochidou, T. Kalampokas, S. Chatzistamatis, “An overview of cooperative robotics in agriculture”, Agronomy 2021, vol. 11, iss. 9, 1818; https://www.mdpi.com/2073-4395/11/9/1818 (Open Access). (Special Issue on “Worldwide Trends in Agronomy Research: Bibliometric Studies”. Guest Editors: Prof. Dr. Francisco Manzano Agugliaro, Dr. Esther Salmerón-Manzano)

0
Read More

Δείτε περισσότερα από τους συγγραφείς: